Ervaar hoe het is om bewust te leven met prikkels

Volg een van de prikkelprofiel trainingen van Nynke

Prikkelprofiel

Ons gedrag wordt bepaald door prikkels. Volgens psycholoog George Miller komen er per seconde 4.2 miljoen prikkels op ons af en die prikkelen onze zintuigen. Hoe we reageren op deze prikkels verschilt per persoon. Dit is afhankelijk van onze prikkelgevoeligheid en de mate waarin we prikkels kunnen verwerken.  

Kinderen met autisme hebben daar vaak meer moeite mee. Vaak hebben ze nog te weinig inzicht in hoe hun prikkelverwerking werkt en overkomt dit hen. Hierdoor raken ze overprikkeld en lukt het ze vaak niet meer rustig te blijven. Als je met het kind in gesprek gaat hierover, krijg je vaak het antwoord: "Ik weet het niet". Juist om antwoorden te krijgen en samen oplossingen te vinden, is de methodiek Prikkelprofiel ontwikkeld. 

Hoe werkt het Prikkelprofiel?

De methodiek Prikkelprofiel is ontwikkeld voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 16 jaar. Via het werkboek, het kaartspel en de opdrachten krijg je samen met je leerling, cliënt of kind meer inzicht in zijn of haar overprikkeling en kom je samen tot een Prikkelprofiel: een signaleringsplan dat de prikkels in kaart brengt en handvatten geeft om prikkels te verminderen en overprikkeling te voorkomen.

De methodiek bestaat uit een werkboek: één voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar, en een voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Via het werkboek wordt ontdekt hoe prikkels binnenkomen. Maar ook welke van de zintuigen gevoelig zijn en welke gedachten prikkels geven. Met behulp van het kaartspel gaat het kind in verschillende situaties (groen, oranje en rood) ontdekken wat hij denkt, voelt, doet en graag zou willen. Al deze informatie wordt verzameld in het prikkelprofiel.

Na het doorlopen van de methodiek heeft het kind inzicht in zijn overprikkeling en heeft hij oplossingen om overprikkeling te voorkomen of sneller terug naar groen te komen. Kinderen en jongeren ervaren door het Prikkelprofiel weer veel meer plezier en dat gun je toch ieder kind.

Praktische training

Tijdens deze interactieve praktische training krijg je inzicht over de werking van prikkelverwerking, hoe je deze kunt herkennen, je krijgt een eigen beleving in overprikkeling, vele ervaringsverhalen en gaat actief aan het werk met het werkboek en kaartenset, zodat je die meteen in de praktijk kunt gaan gebruiken. 

Het prikkelprofiel is geschikt voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs, maar ook zeker geschikt om thuis te gebruiken of binnen een hulpverleningstraject. 

Meer weten over het ontstaan van het prikkelprofiel?

Gratis downloads voor coaches, ouders en leerkrachten

Veelgestelde vragen over Autisme "Positief"

Heb je vragen over het ABC, een training of iets anders, kijk dan bij de veelgestelde vragen.
Meestal vind je daar snel het antwoord!

Autisme in het onderwijs

Het gezicht achter Autisme Positief

Nynke Zuurmond

Autisme Positief Nynke Zuurmond

Ik heb een missie 

Ik zie dat er nog heel veel onwetendheid is over het begrip autisme. Mensen hebben vaak een stereotypebeeld over autisme gekregen door films zoals Rainman en April, May en June of door series: The Good doctor, A-typical of The Big Bang Theory. Het beeld wat in films en series vaak wordt geschetst is eenzijdig en dat terwijl er veel meer gradaties in de wereld van autisme zijn. 

Mijn missie is om mensen die werken en/of leven met autisme (nog) meer inzicht te geven over wat autisme inhoudt. Door al mijn ervaringen als cliënt maar ook als hulpverlener kan ik theorie goed koppelen aan de praktijk. Hierdoor kan ik nog meer inzicht geven in wat voor invloed autisme heeft in een leven.  

Ik heb de afgelopen jaren heel veel tools geleerd, waardoor ik positiever naar mijn autisme kan kijken en er anders mee om heb leren gaan, waardoor ik nu meer energie heb, minder last heb van stress en minder mijn autisme als een beperking ervaar en dat gun ik veel meer mensen met autisme